top of page

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku produktów, które zostały wyprodukowane indywidualnie i dostosowane do Twoich osobistych potrzeb, nie przysługuje prawo do anulowania zamówienia (§ 312 g ust. 2 nr 1 BGB, prawo do odstąpienia od umowy).

O ile dostarczony przez nas towar nie jest prefabrykowany i został dostosowany lub wyprodukowany zgodnie z osobistymi potrzebami lub specyfikacjami klienta, konsumenci nie mają również prawa do anulowania zamówienia, § 312 g ust. 2 nr 1 BGB.

W przypadku towarów, które nie podlegają temu przepisowi, anulowanie może zostać dokonane pocztą, faksem, e-mailem lub nawet telefonicznie. Obowiązują poniższe postanowienia.

Jeśli umowa zostanie zawarta poza naszą lokalizacją i/lub w przypadku umów sprzedaży na odległość zgodnie z § 312 c niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), konsumenci mają prawo odstąpić od umowy z nami w ciągu czternastu dni bez podawania powodów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od otrzymania towaru przez Klienta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, które można złożyć na przykład pocztą, faksem, e-mailem lub telefonicznie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym Klient może, ale nie musi, skorzystać także z poniższego wzoru, należy przesłać na adres:

Stahljunge GmbH Nahmitzer Damm 32

12277 Berlina

info@controllino.shop

Przykładowy formularz anulowania:

Na:

 

Stahljunge GmbH Nahmitzer Damm 32

12277 Berlina

info@controllino.shop

Niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas umowy zakupu następujących towarów:………………………

Zamówione w dniu…………… Otrzymane w dniu……………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………

Adres konsumenta(-ów) …………………………

Podpis konsumenta (jeżeli został złożony w formie papierowej)……………………………

Data………………………

  • Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli rezygnacja zostanie wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  • Jeżeli klient odstąpi od umowy, zatrzymamy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostawy, chyba że są to dodatkowe koszty, które powstały wyłącznie w związku z tym, że klient zażądał specjalnego rodzaju dostawy w ramach oferowanej przez nas standardowej wysyłki, i które podlegają zwrotowi niezwłocznie i podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez nas powiadomienia o anulowaniu. Do zwrotu używamy takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient płacąc za towar. Klient nie poniesie żadnych opłat z tytułu spłaty.

  • Dostarczony towar musi zostać nam zwrócony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Również w tym przypadku do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru do nas przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

  • Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania.

bottom of page